VRFS valdyba nustatė visuotinio rinkiminio susirinkimo datą Visos

 
2020 m sausio 19 d. įvykusiame Asociacijos Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) valdybos posėdyje ir vadovaujantis VRFS įstatais VRFS valdyba nusprendė, jog visuotinis rinkiminis susirinkimas įvyks š.m. kovo 1 d. 
 
Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, visuotinio susirinkimo laikas ir vieta dar gali būti tikslinami, o visi VRFS nariai apie pokyčius bus informuoti papildomai laikantis VRFS įstatuose nurodytų terminų. Jei dėl COVID-19 pandemijos ribojimų šalyje bus ir toliau draudžiami masiniai susirinkimai uždarose patalpose, tikėtina, kad susirinkimas vyks nuotolinio vaizdo pokalbio platformoje. Vis dėlto, susirinkimo data nesikeis ir jis bet kokiu atveju įvyks kovo 1 d. 
 
Pagrindiniai visuotinio susirinkimo uždaviniai - naujojo VRFS prezidento ir valdybos rinkimai. Vadovaujantis VRFS įstatais visi Asociacijos nariai gali teikti kandidatūras VRFS prezidento pareigoms užimti. Kandidatūros, nurodant kandidato vardą ir pavardę, turi būti pateiktos ne vėliau kaip likus 20 dienų iki visuotinio susirinkimo, t.y. ne vėliau kaip vasario 8 d. 24 val.
 
Visi Asociacijos nariai taip pat gali teikti kandidatūras ir VRFS valdybos nario pareigoms užimti. Kandidatūros, nurodant kandidato vardą ir pavardę, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 14 dienų iki visuotinio susirinkimo, t.y. ne vėliau kaip vasario 14 d. 24 val. 
 
Pagal galiojančius Asociacijos VRFS Įstatus valdybą sudaro 8 (aštuoni) nariai: Prezidentas - bei kiti septyni - Valdybos nariai. Prezidentas yra kartu ir Valdybos pirmininkas. Visgi, visuotinio susirinkimo metu bus siūlomas VRFS įstatų 6.2 punkto pakeitimas, kuriuo būtų įteisinama, kad valdybą sudaro 6 (šeši) nariai: Prezidentas -  bei kiti penki - Valdybos nariai. Prezidentas yra kartu ir Valdybos pirmininkas. 
 
Asociacijos nariai visuotiniame susirinkime turi teisę teikti ir savo parengtus VRFS įstatų pakeitimus.
 
VRFS informacija