VRFS nariai visuotiniame susirinkime pritarė Asociacijos Valdybos siūlymams Visos

 
Birželio 17 d.  įvyko Asociacijos VRFS narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyta VRFS Prezidento Pauliaus Malžinsko parengtos 2019 m. VRFS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos, aptarti Asociacijos Valdybos siūlomi Lietuvos futbolo federacijos įstatų pakeitimai bei patvirtinta P.Malžinsko kandidatūra į LFF prezidento postą.
 
Susirinkime dalyvavo 34 Asociacijos nariai iš 56. Išklausę VRFS prezidento veiklos ir finansinės veiklos ataskaitas nariai balsų dauguma jas patvirtino, bei įpareigojo Asociacijos vadovą parengti ir 2020 m. VRFS biudžetą. Diskusijose taip pat buvo aptartos Asociacijos galimybės didinti finansinę nepriklausomybę nuo LFF dotacijų, ieškoti naujų finansavimo šaltinių ir siekti glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos Vyriausybe.
 
Pristatydamas Asociacijos siūlomą LFF įstatų projektą P.Malžinskas akcentavo būtinybę atverti federacijos duris tam tikrus kriterijus atitinkantiems futbolo klubams ir sudaryti jiems galimybę tapti tiesioginiais LFF nariais, taip pat - nustatyti LFF Generalinio sekretoriaus kadencijų ribas, suformuoti nepriklausomą Etikos komitetą bei numatyti galimybę LFF ir jos narių ginčus spręsti Lietuvos Sporto arbitraže. Asociacijos nariai balsų dauguma pritarė Valdybos siūlymams, o netrukus patvirtino ir Asociacijos vadovo P.Malžinsko kandidatūrą į LFF prezidento postą.
 
Paskutiniu VRFS narių susirinkimo akordu tapo Asociacijos parengta peticija dėl VRFS prezidento Pauliaus Malžinsko narystės LFF Vykdomajame Komitete (toliau – LFF VK) sustabdymo panaikinimo. Priminsime, kad sprendimas sustabdyti VRFS prezidento narystę LFF VK buvo priimtas dar 2019 m. liepos 8 d. Atsižvelgiant į tai, kad ši sankcija galioja jau beveik metus, bet per tą laiką LFF nepateikė VRFS nariams jokių įrodymų apie P.Malžinsko padarytą konkrečią žalą ir atskleistą konfidencialią informaciją, VRFS nariai nusprendė, kad Asociacijos prezidento narystės LFF VK sustabdymas turi būti pripažintas nepagrįstu ir nedelsiant panaikintas.
 
Šis ir kiti Asociacijos VRFS narių patvirtinti sprendimai bei pasiūlymai bus pristatyti artimiausiame LFF VK posėdyje birželio 30 dieną. 
 
VRFS informacija