V.Nekrošius: „Sporto arbitražas siūlo pigesnį ir efektyvesnį būdą išspręsti ginčus“ Visos

Ilgą laiką Lietuvoje tarp sporto organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų kylantys ginčai buvo sprendžiami organizacijų viduje, o nepasiekus abi puses tenkinančio susitarimo buvo palieka galimybė kreiptis į Šveicarijos mieste Lozanoje esantį Tarptautinį sporto arbitražo teismą. Tačiau praėjusių metų pabaigoje Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) valdyba patvirtino Sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentą (SA Reglamentas). Nuo 2020 m. sausio 1 d. Sporto arbitražas prie VKAT (toliau – VKAT SA) yra nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ struktūrinis padalinys skirtas iš sutartinių ir/ar nesutartinių santykių sporto srityje kylančių ginčų sprendimui. 
 
Sporto arbitražą organizuojančios ir administruojančios nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ pirmininkas akad. prof. hab. dr. Vytautas Nekrošius teigė, kad Sporto arbitražas Lietuvoje užtikrins spartesnį ir efektyvesnį sporto ginčų sprendimą. „Niekas nesiginčija, kad Tarptautinis sporto arbitražas yra reikalingas. Jame taip pat galima spręsti šalių ginčus, bet jis turi kelis esminius trūkumus. Visų pirma, tai yra labai brangi galimybė, vien norint kreiptis į ją, kad būtų pradėtas bylos svarstymas, abi pusės turi sumokėti po 1000 Šveicarijos frankų. O vėliau įkainiai tik didėja. Be to, Tarptautiniame sporto arbitraže yra svarstomos bylos iš viso pasaulio, tad kiekviena byla trunka labai ilgai, o žmonėms reikia sprendimų kuo greičiau. Todėl pasitarę su teisininkais bei kai kuriomis federacijomis, nusprendė pasiūlyti galimybę nacionalinio lygmens klausimus spręsti greičiau ir pigiau. Arbitražas duoda galimybę pasirinkti arbitrus, tad žmonės gaus iš esmės tokią pačią kokybę, tik žymiai greičiau ir pigiau. Ten kur yra nedideli ginčai, o ginčijamos sumos nesiekia milijonų, Sporto arbitražas gali būti pati geriausia ir efektyviausia išeitis. Manau, kad tai labai didelis pliusas“, – samprotavo V.Nekrošius.
 
Jam pritarė ir Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) prezidentas Paulius Malžinskas. Asociacija VRFS dar šių metų kovą parengė naują Lietuvos futbolo federacijos (LFF) įstatų projektą, kuriame siūloma į LFF įstatus įtraukti nuostatą, kad visi ginčai būtų nagrinėjami Lietuvos Sporto arbitraže. „Iki šiol LFF ir jos narių ar kitų juridinių subjektų ginčus nagrinėjo arba pati federacija, arba buvo paliekama galimybė kreiptis į Tarptautinį sporto arbitražo teismą. Akivaizdu, kad tai stipriai sumenkina teisinės gynybos galimybes ir prieinamumą prie teisingumo, nes teikti ginčą nagrinėti institucijai kuri pati ir priėmė sprendimą nėra daug prasmės, o Tarptautinis sporto arbitražas yra brangus ir sudėtingas.  Pasinaudojus Lietuvos Sporto arbitražo paslaugomis teisinės gynybos ir ginčų sprendimo  procesas taptų pigesnis, greitesnis ir paprastesnis,  juo labiau, kad tokia galimybė aiškiai įtvirtinta FIFA įstatuose.  Manau, kad tai kokybiškai paveiktų ir pačią LFF, kurios teisiniai sprendimai  būtų geriau argumentuoti ir apsvarstyti, o LFF parodytų sektiną pavyzdį ir visoms kitoms sporto federacijoms“, – samprotavo VRFS prezidentas P. Malžinskas.
 
Pasak V.Nekrošiaus, galimybė pasinaudoti Sporto arbitražo paslaugomis atsiranda tada, kai šalys susitaria spręsti pagal SA Reglamentą sporto srityje kylantį ginčą VKAT SA ar VKAT ir dėl to sudaro arbitražinį susitarimą arba arbitražinis susitarimas yra numatytas Sporto organizacijos ar jos organo įstatuose ar kitame veiklos reglamente. „Jei LFF įtrauks į įstatus nuostatą, kad visi ginčai sprendžiami Sporto arbitražo teisme, mes būsime tam pasirengę. Problemų sporto srityje tikrai netrūksta, ypač dabar, kai po karantino atsiranda tam tikra ekonominė įtampa, tad ginčų dėl atlyginimų, sutarčių pažeidimų tik daugės. Tačiau žmonės patys turi tikėti, kad Sporto arbitražo teismas yra nešališka, kompetentinga ir efektyvi organizacija. Tada jie drąsiau jausis, kreipsis, įtrauks į sutartis nuostatą, kad šalių ginčai sprendžiami Sporto arbitražo teisme“, – teigė „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ pirmininkas akad. prof. hab. dr. V. Nekrošius 
 
Anot jo, nors Lietuvoje nėra daug patyrusių, kompetentingų sporto teisės specialistų, bet Sporto arbitražo ypatumas yra tas, kad nagrinėjant bylas neapsiribojama tik vietiniais specialistais. „Arbitražo rinka yra visas pasaulis. Tarp lietuviško klubo ir žaidėjo ginčą gali spręsti ir arbitras iš Lenkijos. Iš tiesų, šalys savo ginčui spręsti gali rinktis bet kokį specialistą. Sporto arbitražas yra lanksti ginčų sprendimo sistema, ji suteikia plačias galimybes rinktis. Dar vienas svarbus Sporto arbitražo ypatumas yra tai, kad jis reglamentuoja ginčo galutinio išsprendimo apeliacinę tvarką, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į sporto organizacijos ar jos organo įstatus ar kitą veiklos reglamentą, dokumentą ir/arba varžybų taisykles, siekiant, jog VKAT SA veiktų kaip apeliacinė, tačiau galutinė, ginčo nagrinėjimo institucija arba VKAT SA veiktų kaip institucija sporto organizacijos ar jos organo priimtam sprendimui apskųsti. Tokių vietinių sporto arbitražų yra įvairiose šalyse, kad ir kaimyninėje Lenkijoje. Į Tarptautinį sporto arbitražą paprastai eina rimti, dideli ginčai, o mažesni ginčai turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu, nes tikrai nėra reikalo mokėti tokius didelius pinigus ir taip ilgai laukti, kol byla bus išspręsta“, – patikino V.Nekrošius.
 
Birželio 30 dieną VRFS atstovai pristatys Asociacijos siūlomus LFF įstatų pakeitimus LFF Vykdomojo komiteto nariams. Galutinį sprendimą dėl jų įgyvendinimo priims federacijos narių atstovai artimiausioje LFF Konferencijoje. 
 
VRFS informacija