Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas VRFS klubų paramos fondui Visos

Siekdama skatinti futbolo plėtotę Vilniaus regione ir stiprinti klubų struktūrą bei remti pridėtinę vertę kuriančius ir klubų vykdomus projektus, Asociacija VRFS skelbia 2021 metų klubų paramos fondo šaukimą. VRFS valdybos sprendimu klubų paramos fondui bus skirta 4000 Eur.  

KLUBŲ PARAMOS FONDO TAISYKLĖS:

1. Parama negali būti tenkinama, jeigu klubas nėra VRFS narys, neturi juridinio ir paramos gavėjo statuso arba klubas turi pradelstų įsiskolinimų Asociacijai VRFS ir/ar tretiems asmenims.

2. Minimali projekto vertė turi būti ne mažiau kaip 1000 Eur. Maksimali paraiškos vertė yra 4000 Eur, tačiau tai nereiškia, kad projektas negali būti didesnės vertės, jeigu pareiškėjas pagrįstai nurodo papildomus projekto finanasavimo šaltinius (pvz nuosavos ar rėmėjų lėšos)..

3. Paraiškas vertina ir atrenka Asociacijos VRFS Klubų paramos fondo komitetas, o galutinį paramos gavėjų sąrašą tvirtina VRFS valdyba. Skiriant paramą visų pirma bus vertinama ar paraiška/projektas kuria pridėtinę vertę. Esant reikalui ir vertinant paraiškas klubų paramos fondo komitetas gali paprašyti pateikti papildomus paaiškinimus ir patikslinimus dėl paraiškos ar kitus dokumentus. Komitetas pasilieka teisę ir neskirti paramos, jeigu nebus gauta tinkamų paraiškų, o neišnaudotos klubų paramos fondo lėšos bus perkeltos kitiems šaukimams.

4. Pareiškėjas projekto įgyvendinimui turi skirti ne mažiau kaip 10 proc. nuosavų lėšų, o taip pat turės pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą ir lėšų panaudojimo dokumentus. Paramos skyrimo sutartyje bus numatyti įsipareigojimai grąžinti paramos lėšas, jeigu projektas bus įgyvendintas netinkamai, arba lėšos bus panaudotos ne pagal paskirtį. 

5. Paramos gavėjas turės sudaryti paramos sutartį ir gautą paramą deklaruoti savo finansinėje atskaitomybėje pagal LR įstatymų reikalavimus.

Paraiškos teikiamos el.paštu paulius@sfl.lt  iki vasario 14 d. 18 val. Teikiant paraišką būtina užpildyti paraiškos formą, kurią galima rasti www.vilniausfutbolas.lt skiltyje dokumentai. Ten pat yra ir klubų paramos fondo nuostatai: http://www.vilniausfutbolas.lt/puslapis/VRFS 

Pastaba: Paraiškas rašyti trumpai, konkrečiai ir aiškiai. Būtina nurodyti konkrečias projekto veiklas, tikslus, priemones. Prie paraiškos galima pridėti projekto sąmatą ar kitus dokumentus (pvz įsigijimų/pirkimų vertę pagrindžiančius dokumentus. kt.).   

Asociacijos VRFS informacija

Papildomos informacijos galima teirautis el paštu: paulius@sfl.lt