Šaukiamas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas Visos

 

Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) informuoja, kad gegužės 10 d., antradienį, 19.00 val. nuotoliniu būdu šaukiamas pakartotinis Asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą.

Susirinkimo klausimai:

- Visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
- Visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus tvirtinimas.
- Įstatų koregavimas/keitimas.
- 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
- Kiti klausimai.

Kvietimai į susirinkimą komandų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims bus atsiųsti iki gegužės 9 dienos.