Rugpjūčio 20 d. šaukiamas neeilinis visuotinis VRFS narių susirinkimas Visos

 

Šiandien, t.y. liepos mėn 24 d., VRFS valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį VRFS narių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 20 d.,19.00 val. „Alt Space“ konferencijų salėje (Lakūnų g. 24, Vilnius).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Procedūriniai klausimai (kvorumas, mandatinės komisijos pranešimas, susirinkimo sekretoriaus paskyrimas, darbotvarkės patvirtinimas);
  2. LFF VK nepagrįstų sprendimų apžvalga ir aptarimas (pranešėjas: P.Malžinskas);
  3. Dėl pasitikėjimo VRFS prezidentu P.Malžinsku;
  4. Atvira diskusija dėl Asociacijos VRSF siūlomų tolimesnių veiksmų ir sprendimų;
  5. Kiti klausimai.

VRFS informacija