Pakartotinis VRFS visuotinis susirinkimas vyks birželio 3 d. Visos

 
Visuotinis Asociacijos VRFS susirinkimas, kuris buvo skelbtas gegužės mėn 20 d, neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Pagal VRFS įstatus, ne anksčiau kaip po 10 d., turi būti surengtas pakartotinis susirinkimas, kurio data yra nustatyta birželio mėn  3d. Susirinkimo darbotvarkė nesikeičia.
 
Susirinkimo data: birželio mėn 3 d (pirmadienis)
Vieta: KKSD konferencijų salėje (Žemaitės g , Vilnius)
Laikas: 18.30 val 
Darbotvarkė:
1. Pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis VRFS įstatais;
2. Procedūriniai klausimai (mandatinės komisijos pranešimas, kvorumas,sekretoriaus paskyrimas)
3. VRFS veiklos ataskaitos pristatymas;
4. VRFS finansinės 2018 m veiklos ataskaitos pristatymas;
5. VRFS metinės 2018m finansinės ataskaitos tvirtinimas;
6. VRFS 2019 m. veiklos programa (2019m biudžeto tvirtinimas)
 
VRFS informacija