Pakartotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimai Visos

 

Antradienį įvyko pakartotinis Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos už praėjusius metus bei atlikti Asociacijos įstatų pakeitimai, susiję su susirinkimų ir valdybos posėdžių organizavimu.

Nuo šiol VRFS darbą bus galima organizuoti paprastesniu būdu – įteisintas nuotolinis ir mišrus dalyvavimas susirinkimuose, skubiems klausimams spręsti supaprastintos VRFS valdybos sušaukimo procedūros.

Pandemijos laikotarpiu sustabdyti turnyrai praėjusiais metais buvo atnaujinti ir VRFS organizavo visus numatytus sporto renginius. VRFS taip pat skatino ir privačias iniciatyvas – prisidėjo prie Antrosios tarptautinės futbolo konferencijos organizavimo.