P.Malžinskas: "LFF turi atsiverti futbolo klubams ir bendruomenei" Visos

Penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius patvirtino, kad sieks dar vieną kadenciją vadovauti federacijai. Prezidento rinkimai vyks LFF Konferencijoje, kurios datą patvirtins Vykdomojo Komiteto nariai artimiausiame posėdyje. Konferencijoje LFF narių delegatai ne tik išrinks federacijos vadovą, bet ir turės galimybę balsuoti už LFF įstatų pokyčius. Asociacija "Vilniaus regiono futbolo sąjunga" (VRFS) dar kovo mėnesį paskelbė, kad LFF prezidento rinkimuose dalyvaus ir asociacijos vadovas Paulius Malžinskas, kuris siūlys pokyčius LFF struktūroje. Praėjusią savaitę  LFF vadovams ir nariams buvo išsiųstas VRFS Valdybos parengtas LFF įstatų pakeitimų projektas , kuriame nurodomas poreikis didinti LFF narių skaičių, nustatyti Generalinio sekretoriaus kadencijų ribas, suformuoti nepriklausomą Etikos komitetą bei numatyti galimybę LFF ir jos narių ginčus spręsti Lietuvos Sporto arbitraže.
 
VRFS prezidento P. Malžinsko teigimu, kalbant apie LFF ir viso Lietuvos futbolo ateitį, būtina atsigręžti į futbolo klubus, įtraukti juos į futbolo valdymą ir strateginių sprendimų priėmimą. Asociacijos VRFS duomenimis 2019 metais visose Lietuvos didžiojo futbolo ir salės futbolo varžybose dalyvavo daugiau nei 150 vyrų ir moterų komandų. Pasak P.Malžinsko, futbolo klubai yra pagrindinė futbolo bendruomenės ląstelė ir pamatas, todėl tiesioginis klubų įtraukimas į LFF struktūrą ir futbolo valdymą yra būtinas žingsnis siekiant suteikti impulsą klubinės struktūros vystymuisi ir stiprinimui. „Šiuo metu Lietuvoje klubinė futbolo struktūra išvystyta prastai, o klubinio futbolo situacija tik blogėja. Šį sezoną A lygoje žaidžia tik 6 komandos, o Pirmoje lygoje – vos 10 komandų (be dublerinių ekipų). Pirmos lygos klubai nerodo didelio noro žaisti A lygoje, jų finansinės ir administracinės galimybės ribotos, todėl akivaizdu, kad  klubai yra nesuinteresuoti ir neturi galimybių vystyti savo struktūrą, tobulėti ir žengti profesionalumo keliu. O stagnuojant klubiniam futbolui nukenčia ir Lietuvos rinktinių rezultatai, dėl to galiausiai kenčia visas Lietuvos futbolas", - pastebėjo P.Malžinskas.
 
Jo teigimu klubinio futbolo padėtis neišvengiamai pasikeistų, jei būtų sudaryta galimybė klubams tapti tiesioginiais LFF nariais. "Mano nuomone yra vienintelis kelias – visiems susitelkti bendram darbui, o tai galime padaryti tik  didinant klubų įtraukimą į futbolo valdymą ir svarbiausių futbolo klausimų sprendimą. Tik taip galima stiprinti klubus ir vystyti jų struktūrą, siekti jų veiklos tęstinumo ir didinti futbolo masiškumą, kelti Lietuvos futbolo lygį. LFF nariais tapę klubai galėtų tiesiogiai dalyvauti federacijos veikloje, Konferencijose priimtų ir keistų LFF įstatus, rinktų ir atšauktų iš pareigų Prezidentą, Vykdomojo Komiteto narius, tvirtintų biudžetą, LFF veiklos programą ir kita. Šiuo metu federacijoje yra 19 narių ir visi jie turi savo atstovus LFF Vykdomajame komitete. Realiai konferencijoje renkamas tik LFF prezidentas ir vienas nepriklausomas VK narys. Bet jei LFF nariais taptų dar kelios dešimtys klubų, tada jau reikėtų peržiūrėti VK formavimo principus. Neužtektų tik būti apskrities, kurioje yra keli veikiantys nariai, vadovu. Kad patektum į VK reikėtų dalyvauti rinkimuose, įtikinti klubus ir futbolo bendruomenę, kad esi tinkamas kandidatas, o daugiausiai balsų surinkę pretendentai ir taptų VK nariais. Tokiu atveju jie jau būtų tiesiogiai atsakingi savo rinkėjams - LFF nariams, nes dabar VK nariai jokios atsakomybės už savo veiklą (ar neveiklumą) neprisiima. Savo ruožtu, LFF narystės siekiantys klubai būtų priversti vystytis ir augti. O tai suteiktų stabilesnį pagrindą visam Lietuvos futbolui“, - teigė Asociacijos VRFS prezidentas P.Malžinskas.
 
Visgi, dabartinė LFF įstatų redakcija nenumato tiesioginės futbolo klubų narystės LFF galimybės. VRFS pažymi, kad toks ribojimas neturi jokio pagrindo ir yra nesuderinamas su FIFA įstatuose įtvirtintomis LFF pareigomis. „Pagal FIFA įstatų 14 straipsnio 1 dalies f punktą kiekviena FIFA narė – nacionalinė asociacija privalo užtikrinti, kad jos įstatai atitiktų FIFA pavyzdinių įstatų reikalavimus. Būtent FIFA pavyzdinių įstatų 10 straipsnis aiškiai įtvirtina, kad nacionalinės asociacijos nariais pirmiausia turi būti futbolo klubai. Tad LFF neturi jokio racionalaus ir logiško pagrindo nesutikti su VRFS siūlymais. Savaime aišku, visi suprantame, kad ne visos Lietuvos čempionatuose dalyvaujančios komandos atitinka futbolo klubui keliamus reikalavimus, tad Asociacijos VRFS Valdyba siūlo, kad tiesioginiais LFF nariais galėtų tapti LFF A lygos čempionate, LFF I lygos pirmenybėse, LFF II lygos pirmenybėse, Lietuvos salės futbolo A lygos pirmenybėse ir/ar Lietuvos moterų A lygos pirmenybėse dalyvaujantys klubai. Jie dalyvauja LFF licencijavimo procese, todėl iš principo atitinka LFF keliamus ir klubams taikomus minimalius kriterijus", - konstatavo P.Malžinskas.
 
Su visais VRFS pasiūlymais ir LFF įstatų pakeitimų projektu Asociacijos VRFS nariai galės išsamiai susipažinti visuotiniame narių susirinkime. Jis įvyks birželio 17 dieną.